Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Biriminin Görevleri:

 1. Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 4. İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 5. İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
 6. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
 7. İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.
 8. Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
 9. Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek
 10. Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
 11. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 • aile-hekimligi-hizmetleri
 • aile
 • beslenme
 • beslenmebilginotlari
 • cevre-ve-insan-sagligi
 • co_zehirlenmesi
 • esnekmesai
 • genelge
 • genisletilmis-asi-programi
 • isguvenligii
 • kanser-videosu
 • kanserbirimi
 • kirimkongo
 • mersbilginotlari
 • mevsimselgrip
 • mevsisel_grip
 • polio
 • psikoloji
 • sivilsavunma
 • ulusal
 • zika-virus-3
2012 © T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tekirdağ Haberleri Web Tasarım